Ett smartare arbetsmiljöarbete

DigitaltSAM är ett verktyg för att hjälpa er att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som lever upp till lagkraven, utan att återuppfinna hjulet.

Skapa ett konto

Testa gratis i 14 dagar.

Bilder från DigitaltSAM:s gränssnitt
1

Standardiserad arbetsmiljöplan utifrån personalgrupper och arbetsytor. Planera in datum för aktiviteter och dela upp arbetsmiljöansvaret.

2

Verktyg för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Färdiga enkäter, checklistor, skyddsronder och handlingsplaner redo att skickas ut.

3

Säkerställ att ni uppfyller kraven för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla aktiviteter och rutiner är kopplade till ett område i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

4

Spara tid genom digital dokumentation av arbetsmiljön. Allt samlat på ett ställe vilket säkerställer att arbetet fortgår oavsett om ansvariga slutar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

DigitaltSAM hjälper er verksamhet att förbättra ert systematiska arbetsmiljöarbete så ni lever upp till kraven. På Arbetsmiljöverkets självskattning kan ni uppskatta hur väl ni uppfyller kraven idag. Nedan beskriver vi hur vi hjälper er att uppfylla lagkraven.

Vanliga frågor