DigitaltSAM

Vi har under ett flertal år hjälpt till att digitalisera verksamheters arbetsmiljöarbete. Det leder till bättre uppföljningar och ett aktivare arbete. Med DigitaltSAM kan alla nyttja de insikter om digitalt arbetsmiljöarbete som vi samlat på oss.

Grundare

Oskar och William

Oskar Sandelin

CEO

Har under flera års tid konsulterat skolor för att nå upp till kraven för det systematiska arbetsmiljöarbetet inför ett läsår eller i händelse av en inspektion. Kommer från en bakgrund som affärsutvecklare inom IT och fastighet. Studerar numera teknisk fysik på Uppsala universitet.

William Reimer

CTO

Många års erfarenhet som utvecklare där han tidigare har byggt e-handelssystem åt flera stora svenska aktörer och hjälpt nystartade företag med sin tekniska strategi. Idag studerar han till civilingenjör inom Energi och miljö på KTH.

Partners

Treviona AB logoKTH Innovation logo